Sepetinizi İnceleyin Sepetiniz boş
Ledger Nano S Nem sürümü diğer ürünlerle birlikte gönderilemez. Diğer ürünlerimizi satın almak istiyorsanız, lütfen ayrı bir sipariş verin.

Ledger Live Entegrasyon
Hüküm ve Koşullar

Bu Genel Hüküm ve Koşullar (bu "HK'lar"), geçerli olabilecek diğer tüm Özel Hüküm ve Koşullarla (bu "ÖHK'lar") birlikte ve geçerli olabilecek tüm Ek(ler) de dahil olmak üzere (hepsi birlikte "Sözleşme"), 1.451.028,00€ hisse sermayeli bir basitleştirilmiş anonim şirket olan, kayıtlı merkez ofisi 1, rue du Mail, 75 002 Paris adresinde bulunan ve Paris Ticaret ve Şirketler Dairesinde 529 991 119 sicil numarasıyla kayıtlı olan LEDGER SAS (buradan itibaren "Ledger") ile Hizmet Sağlayıcı (buradan itibaren tekil olarak "Taraf" ve çoğul olarak "Taraflar") arasında bağlayıcı bir anlaşma niteliğindedir. Hizmet Sağlayıcı, bu HK'ların sonunda bulunan ilgili alanı imzalayarak bu HK'ları kabul ettiğini ve onayladığını beyan eder.

Bu Koşullar ve ÖHK'lar arasında herhangi bir çelişki olması durumunda ÖHK'lar geçerli sayılır.

1. TANIMLAR

Satış Ortağı: Belirli bir kişiye işaret etmek için kullanıldığında, bir veya daha fazla aracı üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, kontrol edilen veya ortak kontrol altında olan herhangi bir kişi anlamına gelir; bu bağlamda, "kontrol" terimi ("kontrol eden", "kontrol edilen" ve "ortak kontrol altında" terimleri de dahil olmak üzere) herhangi bir insanın yönetim ve politikalarının yönünü sağlamak veya yönlendirmek için gerekli güce doğrudan veya dolaylı olarak sahip olmak anlamına gelir ve bu tahvil oyları mülkiyeti, sözleşme vasıtasıyla veya başka herhangi bir şekilde olabilir.

Gizli Bilgiler: 8. maddede belirtilen anlamıyla kullanılır.

GDPR: 9. maddede belirtilen anlamıyla kullanılır.

Entegre Hizmetler: Hizmet Sağlayıcının kendi Hizmetlerini (Hizmet Sağlayıcının hizmetleri) bir hedef belge veya web sayfasında (Ledger Live Tarayıcısı) gösterebilmesini mümkün kılan teknik veya görsel öğeler anlamına gelir.

Entegrasyon: Hizmet Sağlayıcı etiketli entegrasyonun Ledger Live Tarayıcısında bulunan Hizmetler üzerinden tam erişimle sunulması anlamına gelir.

Fikri Mülkiyet Hakları: Dünya genelinde geçerli olan tüm haklar anlamına gelir ve şunları kapsar: Patent hakları, icat hakları (patent edilebilir veya uygulamaya indirgenmiş olsun olmasın) ve icat açıklamaları, telif hakları, entegre devre şablon hakları, ahlaki haklar, ticari sırlar, ticari markalar, ticari isimler, hizmet markaları, ticari sunumlar, alan adı isimleri veya somut olan ya da olmayan bir mülkün belli bir parçasıyla alakalı fikri mülkiyet veya tescil hakları (belirtilmiş olan tüm hakların uygulamaları ve belirtilmiş olan hakların tüm kayıtları, uzatmaları, yenilemeleri ve tekrar yayınları da dahil olmak üzere).

Ledger Live Tarayıcısı: 2. maddede açıklanmış olan web platformu anlamına gelir.

Liste(ler): 3. maddede belirtilen anlamıyla kullanılır.

Temsilciler: 8. maddede belirtilen anlamıyla kullanılır.

Hasılat: ÖHK'larda belirtildiği şekilde, Hizmet Sağlayıcının kendi Hizmetlerini Ledger Live Tarayıcısı üzerinden sunabilmesi için Hizmetlerin entegrasyonu sırasında Ledger'a ödenmesi gerekebilecek olan ücretler anlamına gelir.

Yaptırım: Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde uygulanan her türlü yaptırım, ekonomik yaptırım programı, yasak veya kısıtlama ve Avrupa Birliği, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Dairesi (OFAC), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık Hazinesi ve geçerli olan diğer tüm yaptırım kuruluşları (birlikte "Yaptırım Kuruluşları") tarafından belirlenmiş olan tüm ticari ve ekonomik yaptırımlar, yasalar ve yönetmelikler anlamına gelir.

SDN Listesi: OFAC tarafından yayınlanan, hedef ülkerler için veya adına eylemde bulunan, hedef ülkelere ait olan veya tarafından kontrol edilen bireyler ve şirketlerin listesi anlamına gelir.

Hizmetler: 2. maddede açıklanmış olan hizmetler anlamına gelir.

ÖHK'lar: taraflar arasındaki ilişki için geçerli olan özel koşullar anlamına gelir.

İşlem: Ledger Live Tarayıcısı üzerinden erişilebilen Hizmetler üzerinden bir Kullanıcının verdiği ve gerçekleştirdiği, karşı tarafında ise emri Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan bir karşı tarafın bulunduğu tüm kripto para emirleri anlamına gelir.

Kullanıcılar: Ledger Live Tarayıcısının son kullanıcıları anlamına gelir. Kullanıcılar, Hizmetleri kullanma kararını tamamen kendi takdirleri doğrultusunda ve Hizmetleri kullanmaya başlamadan önce Kullanıcıların kabul etmesi gereken Hizmet Sağlayıcı koşulları çerçevesinde verirler.

2. SÖZLEŞMENİN AMACI

2.1. Ledger tarafından geliştirilmiş olan web platformu tarayıcısında Kullanıcılara sunulan üçüncü taraf hizmetler bulunur ("Ledger Live Tarayıcısı"). Ledger Live Tarayıcısı terimi, Ledger tarafından Hizmetlere ve diğer olanaklara erişim sağlamak için sunulan teknik tasarım arayüzü anlamına gelir.

2.2. Hizmet Sağlayıcı, API'ler ve widget'lar da dahil olmak üzere yazılım ve uygulamalar geliştirir ve sunar. Bu yazılım ve uygulamalar sayesinde bireyler çeşitli kripto hizmetlerine erişim sağlayabilirler: Bakiye görüntüleme, portföy görüntüleme, kripto varlıkları itibari para karşılığında takas etme, kripto varlıkları başka kripto varlıklar karşısında takas etme (birlikte "Hizmetler").

2.3. Bu HK'lar çerçevesinde, Hizmet Sağlayıcı, Hizmetlerini erişime açmak ve kullanıcılara sunmak için Ledger Live Tarayıcısıyla entegre eder. Kullanıcılar, Hizmetlere erişim sağlamak için otomatik olarak Hizmet Sağlayıcının arayüzüne yönlendirilirler.

2.4. Bu HK'lar, Kullanıcıların hangi koşullar çerçevesinde Ledger Live Tarayıcısı üzerinden Hizmetlere teknik erişim sağlayabileceklerini tanımlar. Buna ek olarak, ÖHK'larda belirtilebileceği ve tanımlanabileceği üzere, Hizmet Sağlayıcının hüküm ve koşulları çerçevesinde Kullanıcılar tarafından Hizmetlerin kullanılmasına olanak sağlayan Ledger Live Tarayıcısına entegre edilen Hizmetlerle alakalı olarak Hizmet Sağlayıcı tarafından ödenecek Hasılatı tanımlar.

2.5. Hizmetlerin, Kullanıcılar tarafından herhangi bir şekilde kötü amaçlarla kullanılmasından Ledger sorumlu tutulamaz.

2.6. Hizmet Sağlayıcı, Ledger'ın, Ledger Live Tarayıcısında sunulan Hizmetlerin kalitesi ve işlevselliğine büyük önem verdiğini ve Hizmetlerle alakalı olarak şu gereksinimlere özel olarak dikkat edilmesi gerektiğini anlar ve kabul eder:

  • Kullanılabilirlik,
  • Güvenlik,
  • Belgeleme,
  • Kullanıcı desteği,
  • Hizmet bakım ve güncellemeleri,
  • Şeffaflık.

2.7. Hizmet Sağlayıcı, Sözleşmenin imzalandığı tarihte Entegre Hizmetlerin bu gereksinimleri tamamen karşıladığını ve Sözleşme süresi boyunca bu gereksinimlerin herhangi bir aksaklık olmadan karşılanmaya devam edeceğini açıkça onaylar ve beyan eder.

2.8. Hizmet Sağlayıcı, Sözleşme süresi içerisinde Hizmetlerin bu gereksinimlerden herhangi birini karşılamayacak duruma gelmesi halinde, Ledger'ın bu Sözleşmeyi sonlandırma ve Ledger Live Tarayıcısı üzerindeki Hizmetlerin entegrasyonunu, önceden haber verilmeksizin veya herhangi bir tazminat ödenmeksizin, iptal etme hakkının saklı olduğunu açıkça kabul ve beyan eder.

3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1.1. Taraflar, sundukları her bir hizmet için, piyasa standartlarına asgari düzeyde uygun olan güvenli, stabil ve korunaklı bir ortam sağlamalıdır.

3.1.2. İletilen, saklanan veya başka herhangi bir şekilde işlenen verilerin kaza veya yasa dışı eylem sonucunda yok edilmesine, kaybolmasına, değiştirilmesine, yetkisiz ifşasına ya da yetkisiz erişimine karşı güvende olmasını sağlamak adına, bu Sözleşme çerçevesinde kullanılacak olan sunucu, platform, elektronik sistem ve fiziksel konumlarda gerekli tüm teknik ve organizasyon önlemlerinin uygulanmakta olduğunu Taraflar karşılıklı olarak garanti ederler.

3.2. HİZMET SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.2.1. GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER

3.2.1.1. Ledger Live Tarayıcısının Kullanıcılarına, Entegre Hizmetler yoluyla, en yüksek kalitede Hizmetler sunmak tamamen Hizmet Sağlayıcının sorumluluğundadır.

3.2.1.2. Hizmet Sağlayıcı, (i) Hizmet Sağlayıcının Kullanıcılarının kullanım koşullarına saygı gösterdiklerinden, (ii) Hizmetlerin geçerli yasalar çerçevesinde faaliyet gösterdiğinden ve, genel olarak, (iii) Hizmetlerin kullanımının, geçerli yasalarda izin verilen çerçevede olduğundan emin olmakla sorumludur.

3.2.1.3. Özellikle, geçerli olan durumlarda, Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcılar tarafından Hizmetlerin kullanımı doğrulamakla ve (i) kara para aklanması ya da terör finansmanı gibi yasa dışı faaliyetleri veya (ii) Amerika Birleşik Devletleri, AB ya da diğer yasalar altında finansal tahvil niteliğinde olan kripto dövizlerin kullanımını önlemekle sorumludur.

3.2.1.4. Hizmet Sağlayıcı, katılım ve faaliyetlerinin, tüm geçerli yasalar, yönetmelikler ve piyasa standartlarıyla uyumlu olduğundan emin olmakla sorumludur. Yaptırım Kuruluşları tarafından belirlenen Yaptırımlara tabi olan ülke, kişi veya kurumlara yönelik Hizmet sunulmayacağı ya da işlem gerçekleştirilmeyeceği veya bu tür bir yargı bölgesinde faaliyet gösterilmeyeceğinden emin olmak adına, (i) Hizmetlerin kullanılabileceği ülkeler listesini ve (ii) Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesini ("SDN Listesi") ve yaptırım kuruluşlarına ait benzeri tüm listeleri (birlikte "Listeler") düzenli olarak (ve gereken sıklıkta) güncelleme sorumluluğunu kabul ve garanti eder.

3.2.1.5. Geçerli olan durumlarda, Hizmet Sağlayıcıya ait KYC (Müşterinizi Tanıyın) ve AML (Kara Para Aklanmasının Önlenmesi) programları uygulandıkları esnada geçerli olan tüm yasalara uygun olmalıdır. Geçerli yasalarda yaşanan değişiklikler sonucunda programda yapılması gereken düzenlemeleri yapmak Hizmet Sağlayıcının sorumluluğundadır.

3.2.1.6. Hizmet Sağlayıcı, Hizmetlerin Kullanıcılarına müşteri desteği sunar ve Ledger, mevzu bahis Kullanıcıları, Hizmetlerle alakalı sorunlar için Hizmet Sağlayıcıya yönlendirir. Ledger talep ettiği takdirde, Hizmet Sağlayıcı, bu tür bir müşteri desteğini sağlamak için uygulanan süreci paylaşmakla yükümlüdür.

3.2.2. HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ

3.2.2.1. Hizmet Sağlayıcı, sunduğu Hizmetleri en yüksek seviyede beceri ve özenle, profesyonelce ve vakitlice, sektör standartlarına uygun bir şekilde sunar ve Hizmetleri sunan personelin, verdikleri hizmetlerin gereksinimlerini yerine getirecek niteliklere ve tecrübeye sahip olduğundan emin olur.

3.2.2.2. Hizmet Sağlayıcı, sunduğu Entegre Hizmetler, API ve genel olarak Hizmetlerin, Ledger Live Tarayıcısının işlevselliğinin bozulmasına, engellenmesine, hasar görmesine veya sınırlanmasına yol açabilecek herhangi bir virüs, solucan, Truva atı, tuzak kapısı veya benzeri herhangi bir kod, dosya ya da program içermeyeceğinden emin olur.

3.3. LEDGER'IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.3.1. Tarafların ilgili teknik ekiplerinin entegrasyon için bir iş süreci üzerinde anlaşmalarına bağlı olarak, Ledger, Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan Hizmetlerin, Ledger Live Tarayıcısında doğru bir şekilde entegre edilmesinden sorumludur. Buna ek olarak, Ledger, Hizmet Sağlayıcı ile Ledger arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde temsil edecek ve tüm müşterileri, üründeki alım satım faaliyetleriyle alakalı talepleri için Hizmet Sağlayıcının destek birimine yönlendirecektir.

3.3.2. Ledger, üçüncü tarafların iddiaları veya mahkeme kararları sonucunda Hizmetlere erişimi devre dışı bırakmaya yönelik yasal yükümlülüklere sahip olabilir. Hizmet Sağlayıcı herhangi bir hasar veya diğer türde tazminat iddiasında bulunmayacağını ve sorunu kendi hesabına çözmek adına işbirliği yapacağını beyan eder. Hizmet Sağlayıcının işbirliği sağlamaması halinde, Ledger, Hizmetlere erişimi kalıcı olarak durdurma hakkına sahip olur.

4. FİNANSAL KOŞULLAR

4.1. Ledger Live Tarayıcısı üzerinde Hizmetlerin entegrasyonu ve Hizmetlerin erişilebilirliği konusunda, Hizmet Sağlayıcı, ÖHK'ların koşulları çerçevesinde ve tanımlandığı şekilde Ledger'a Hasılat ödemesi yapar.

5. VERGİLER

5.1. Bu Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerle alakalı işlemlerin vergiye tabi olup olmadığını, tabiyse hangi vergilere tabi olduğunu ve kapsamının ne olduğunu belirlemek Hizmet Sağlayıcının sorumluluğundadır. Bu Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen faaaliyetler sonucunda ortaya çıkan geçerli yerel, eyalet ve federal satış, kullanım, katma değer, gider ve benzeri diğer vergilerin, gümrük vergilerinin ve ücretlerinin ilgili vergi kuruluşlarına aktarılmak üzere doğru tutarlarda tutulması, toplanması, raporlanması ve düşülmesi Hizmet Sağlayıcının sorumluluğundadır.

6. SÜRE VE FESİH

6.1. SÜRE

6.1.1. Bu Sözleşme, Hizmet Sağlayıcı tarafından imzalandığı tarihten itibaren geçerli olmaya başlar ve 6.2. maddede belirtildiği şekilde sonlandırılana kadar devam eder.

6.2. FESİH

6.2.1. Her iki Taraf da, bu Sözleşmeyi, altmış (60) gün öncesinde yazılı bildirimde bulunarak feshetme hakkına sahiptir.

6.2.2. Yukarıda belirtilenlere halel getirmeden, Ledger, belirtilen koşullar ortaya çıktığı takdirde, bu Sözleşmeyi bildirimde bulunarak derhal feshetme hakkına sahiptir: (i) Hizmet Sağlayıcı (veya hissedarları ya da yöneticileri) herhangi bir Yaptırıma konu olursa; (ii) Bu Sözleşmenin sürdürülmesi halinde Ledger veya Satış Ortaklarının herhangi bir Yaptırıma konu olacağına dair sebeplerin bulunduğu Ledger tarafından tespit edilirse (Ledger'ın makul düzeyde kanıya varması halinde); (iii) Hizmetlerin veya Hizmet Sağlayıcıların sahip olduğu hakların ve Ledger Live Tarayıcısı kısmının, bu Sözleşme çerçevesinde, herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmesi halinde, özellikle fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla.

6.2.3. Herhangi bir mahkeme, jüri veya denetim kuruluşunun yorumu ya da herhangi bir geçerli yasa ya da yönetmelik (vergi kuruluşlarının eylemleri de dahil olmak üzere) ile ilgili yeni herhangi bir duyuru veya değişiklik yapılması halinde (veya Ledger böyle bir durumun farkına varırsa), Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan Hizmetlerin kullanılmasının Ledger veya müşterileri için yasa dışı olduğu ya da Ledger için yasal, ticari veya itibari risk teşkil edeceği, veya olması ya da teşkil etmesi için makul ihtimalin bulunduğu, Ledger tarafından tespit edilirse, Ledger, tamamen kendi takdiri doğrultusunda istediği zaman bu Sözleşmeyi önceden haber vererek feshetme hakkına sahiptir ve böyle bir durumda Ledger için ortaya çıkabilecek olan hasar tazminatı haklarını etkilemez.

6.3. FESİH SONUÇLARI

6.3.1. Her iki Taraf da bu Sözleşmenin feshedilmesi sonucunda, karşı Tarafa ait olan tüm Gizli Bilgilerin (8. maddede tanımlandıkları üzere) karşı Tarafa iade edilmesini (ya da karşı Tarafın talebi halinde imha edilmesini) ve bunun yazılı olarak bildirilmesini kabul eder. Mevzu bahis bilgiler (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) çizimler, prototip tasarımları, notlar, genelgeler, teknik özellikler, tasarımlar, yazılar, yazılımlar, cihazlar, belgeler ve karşı Tarafa ait herhangi bir gizli veya mülki bilgi içeren ya da ifşa eden diğer tüm materyallerdir.

6.3.2. Alıcı Taraf, paylaşan Tarafa ait olan bu tür materyallerin hiçbirini saklamayacaktır.

7. FİKRİ MÜLKİYET

7.1. İki Taraf arasında, Hizmetlerin ve Hizmet Sağlayıcının işaretlerinde tüm hakların, mülkiyetin ve menfaatin, Fikri Mülkiyet hakları da dahil olmak üzere Hizmet Sağlayıcıya ait olduğunu Ledger kabul ve beyan eder. Hizmetleri sunan tarafın Hizmet Sağlayıcı olduğunu belirtmek amacıyla Hizmet Sağlayıcıya ait işaretlerin kullanılması ve yayınlanması için Sözleşme süresi boyunca geçerli olacak, genel geçer, münhasır olmayan ve aktarılamaz bir lisans Hizmet Sağlayıcı tarafından Ledger'a verilmiş olur.

7.2. Ledger Live Tarayıcısıyla alakalı tüm hak, mülkiyet ve menfaatler Ledger'a aittir. İki Taraf arasında, Ledger Live Tarayıcısı ve Ledger işaretleriyle ilgili tüm hak, mülkiyet ve menfaatlerin, Fikri Mülkiyet hakları da dahil olmak üzere Ledger'a ait olduğunu Hizmet Sağlayıcı kabul ve beyan eder.

7.3. Hizmet Sağlayıcı ve Ledger, bu Sözleşme süresi boyunca Sözleşmenin gerekliliklerinin yerine getirebilmesi adına, Ledger işaretlerinin ve Hizmet Sağlayıcı işaretlerinin gerektiği ölçüde kullanılabilmesi için birbirlerine genel geçer, münhasır olmayan ve telif ücretine tabi olmayan haklar tanırlar. Diğer kullanımlar, Ledger Live Tarayıcısından erişilebilen Hizmetlerin reklamını yapma amacını taşıyan pazarlama kullanımları özellikle dahil olmak üzere kullanılmadan önce karşı Tarafın yazılı onayı alınarak kabul edilmelidir.

7.4. İşbu Sözleşmeyle birlikte, Hizmet Sağlayıcı, Ledger'a, Hizmet Sağlayıcının API'ını Ledger Live Tarayıcısı için geliştirmek, test etmek, desteklemek, entegre etmek veya eklemek adına Hizmet Sağlayıcının API'ının kullanılması için sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez ve aktarılamaz bir lisans sağlar. Bu lisans aşağıdaki (7.5) maddede belirtilen sınırlamalara tabidir.

7.5. Diğer Tarafa ait materyal veya hakları kullanan Parti, tüm süreç boyunca iyi niyetli davranmak ve diğer Tarafın menfaatlerini göz önünde bulundurmakla yükümlüdür. Kullanan Taraf herhangi bir hakkı düzenleme veya değiştirme hakkına sahip değildir ve olmayacaktır. Bu Sözleşmenin kapsamı ve maddeleri haricindeki bir amaç için hakların kullanımı olacaksa diğer Taraftan yazılı izin alınmalıdır.

8. GİZLİLİK

8.1. Bu Sözleşme çerçevesinde bir Taraftan diğer Tarafa sağlanmış olan Gizli Bilgilerin, Sözleşme süresi boyunca ve Sözleşmenin feshedilmesi ya da sona ermesinden itibaren beş (5) yıl süreyle, bu Sözleşme çerçevesinde belirtilmiş olan amaçların haricinde bir amaç için kullanılmayacağını, yayınlanmayacağını, paylaşılmayacağını ve tamamen gizli tutulacağını her iki Taraf da kabul eder. Bu Sözleşmede yer alan diğer maddeleri kısıtlamadan, iki Taraf da kendi çalışan, temsilci, aracı, danışman, uzman ve benzeri konumdaki üçüncü taraflarını (birlikte "Temsilciler") burada yer alan gizlilik yükümlülüklerinden sorumlu tutmayı kabul eder.

8.2. "Gizli Bilgiler" şu anlamlara gelir: (a) bu Sözleşmenin hüküm ve koşulları ve (b) doğrudan ya da dolaylı olarak yazılı, sözlü veya somut objelerin incelenmesiyle ifşa edilen, ifşa sırasında gizli olduğu belirtilen veya bağlamı çerçevesinde gizli ya da Ledger'a ait olduğu anlaşılan tüm gizli veya mülki bilgiler. Gizli Bilgiler şu anlamlara gelmez: (a) kamuya açık olan veya açılacak tüm bilgiler; (b) geçerli yasalar veya yönetmelikler çerçevesinde ya da mahkeme veya devlet kuruluşlarının kararları doğrultusunda ifşa edilmesi yükümlülüğü olan bilgiler; (c) bu maddede belirtilen gizlilik yükümlülüklerine benzer yükümlülüklere sahip olan hissedarlar, yatırımcılar, hukuki danışmanlar veya finansal danışmanlarla Hizmet Sağlayıcı veya Ledger tarafından paylaşılması gereken bilgiler.

8.3. Her iki Taraf da diğer Tarafın Gizli Bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşmamayı kabul eder; Ledger'ın entegrasyon ve ödeme amacıyla, Ledger tarafından belirlenmiş bir üçüncü taraf ücret toplayıcısıyla bilgi paylaşmasının gerekmesi gibi durumlar hariç tutulur.

9. KİŞİSEL VERİLER

9.1. Bu Sözleşmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına Tarafların kişisel verileri işlemesinin gerekmesi halinde Taraflar, başta Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesi ve serbest hareketiyle alakalı korumayı konu alan 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/679 sayılı (AB) Regülasyonu ve ilga edici 94/46/EC sayılı Direktifi ("GDPR") olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesiyle alakalı geçerli yasalara her daim uyulacağını kabul ederler.

9.2. Verilerin toplanması veya işlenmesi gerekirse ve gerekince, kişisel verilerin mevzu bahis şekilde toplanması ve işlenmesi, Ledger tarafından sağlanan ve her iki tarafın imzaladığı, veri işlenmesine yönelik anlaşmanın maddelerine tabi olur.

10. SORUMLULUKLAR VE TAZMİNAT

10.1. Bu Sözleşmede yer alıp çelişki niteliğinde olabilecek diğer maddelere halel getirmeden, bu Sözleşmeyle kapsamında Ledger tarafından yapılan herhangi bir eylem, ihmal ya da ihlalin bir sonucu olarak veya bunlara bağlantılı olarak, sözleşme, haksız muamele veya başka bir şekilde ortaya çıkmış olsa dahi, Ledger mevzu bahis hasarların ortaya çıkma ihtimalinden haberdar edilmiş olsun olmasın, Ledger'ın Hizmet Sağlayıcıya karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmaz. Ledger'ın ağır kusuru veya kasti ihmali sonucunda Hizmet Sağlayıcının zarar yaşadığı durumlar hariçtir ve Taraflar, böyle bir durumda, bu bölümde belirtilmiş olan tazminat yükümlülüğünün, alacak Tarafın yegane ve münhasır tazminatı olacağını (her daim geçerli olan sözleşme fesih hakkı hariçtir) kabul ve beyan ederler.

10.2. Bu Sözleşme çerçevesinde aksi belirtilmediği takdirde, geçerli yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde Ledger, Hizmetleri doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir garanti vermeden entegre eder ve sunar. Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, bu Sözleşme çerçevesinde aksi belirtilmediği takdirde, Ledger, Ledger Live Tarayıcısının hatasız bir şekilde çalışacağını; arıza ya da hataların düzeltileceğini; herhangi bir zaman veya konumda erişilebileceğini, aksaklığa uğramayacağını ya da güvenli olacağını; içinde virüs veya diğer kötü amaçlı içerik bulunmayacağını garanti etmez.

10.3. Ledger, Hizmetleri sunarken, mevzu bahis Hizmetler üzerinde herhangi bir kontrol sahibi değildir. Ledger, Kullanıcılar ile Hizmet Sağlayıcı arasındaki etkileşimleri takip etmez ya da doğrulamaz. Bunun bir sonucu olarak Ledger, Ledger Live Tarayıcısı üzerinden sunulan veya pazarlanan hiçbir ürün veya Hizmetle ilgili tasdik, teminat ya da garanti vermez ve sorumluluk üstlenmez. Hizmet Sağlayıcı, Hizmetlerin kullanımı sonucunda bir üçüncü taraf ya da Kullanıcılar tarafından Ledger'a karşı herhangi bir hak iddiası, talep, dava ya da takibat yapılması halinde ilgili zararlar, hasarlar veya masraflara (avukatlık ücretleri dahil) karşı herhangi bir sınırlama olmaksızın Ledger'ı savunacağını, tazmin edeceğini ve sorumlu tutmayacağını beyan eder.

10.4. Telekomünikasyon taşıyıcılar, internet hizmeti sağlayıcılar, diğer iletişim ağları, blok zinciri sistemlerinin blok zincirleri veya bankacılık sistemi sebebiyle ortaya çıkan gecikmeler veya problemlerden dolayı yaşanan hasarlardan dolayı Hizmet Sağlayıcı, Ledger'ı sorumlu tutmayacaktır.

10.5. Ledger'ın ağır kusuru veya kasti ihlal ya da ihmali olan durumlar hariç Ledger'ın toplam, birikimsel ve yekun sorumluluğu, herhangi bir sözleşme, haksız muamele (ihmal dahil), garanti, yanlış beyan, tarafsızlıkla ilgili bir eylem veya iddia sonucunda olsun olmasın, Hizmet Sağlayıcı tarafından iddia öncesindeki üç (3) aylık süre zarfında Ledger'a ödenmiş olan toplam tutarı aşamaz.

11. GARANTİLER

11.1. Bu Sözleşmede açıkça belirtilmediği sürece, Ledger Live Tarayıcısı "olduğu şekilde" ve herhangi bir garanti olmadan erişilebilir ve Ledger, bu Sözleşme çerçevesinde veya sonucunda doğrudan, dolaylı ya da yasal olarak ortaya çıkan tüm garantileri açıkça hariç bırakır ve reddeder.

11.2. Hizmet Sağlayıcı, Ledger'ın istediği zaman önceden haber vermeksizin veya bildirimde bulunmadan bu HK'ları düzenleyebileceğini veya Ledger Live Tarayıcısının herhangi bir kısmını veya işlevini değiştirebileceğini ve bu değişikliklerin, Hizmetlerin kullanımını olumsuz etkileyebileceğini kabul eder. Böyle bir durumda, Hizmet Sağlayıcının müracaat edebileceği tek yol bu Sözleşmeyi feshetmek olacaktır ve Hizmet Sağlayıcı, Ledger'a karşı herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul eder.

11.3. Hizmet Sağlayıcı, bu Sözleşmenin süresi boyunca, belirtilen maddeleri beyan ve garanti eder: (i) Hizmet Sağlayıcının şirketi Hizmetleri, ilgili faaliyetleri ve bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülükleri için geçerli olan merkez ofisinin bulunduğu eyalet ve ülkenin yasaları çerçevesinde usule uygun olarak kurulmuştur, geçerli bir varlığa sahiptir, tamamen uyumludur ve itibar sahibidir; (ii) geçerli yasalarla uyumlu olması gereken tüm yargı bölgelerindeki tüm düzenleme kuruluşlarında usule uygun bir şekilde kayıtlıdır, lisanslıdır ve itibar sahibidir; (iii) bu Sözleşmeye taraf olmak ve bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmek için tam güç ve yetkiye sahiptir; (iv) bu Sözleşme, Hizmet Sağlayıcı ile başka herhangi bir kişi, kurum, firma veya şirket arasındaki anlaşma, hak ya da yükümlülükleri ihlal etmez ve bu Sözleşmeye taraf olmak için başka herhangi bir kişi, kurum, firma veya şirketin izni gerekmez veya gerekiyorsa alınmıştır.

11.4. Hizmet Sağlayıcı belirtilenleri beyan ve garanti eder: (i) kendisi veya sahipleri ya da bağlı ortakları, yöneticileri veya müdürleri herhangi bir Yaptırımın hedefi veya konusu değildir veya Yaptırıma konu olan bir ülke ya da bölgede bulunmamaktadırlar, kurulmamışlardır veya ikamet etmezler ve (ii) bağlı ortakları, satış ortakları, yöneticileri veya müdürleri bu Sözleşme çerçevesinde yapılmış olan ödemelerin veya bu Sözleşme çerçevesinde yapılmış olan eylemlerin ya da Ledger'a yaptırılabilecek olan eylemlerin: (a) mevzu bahis ödeme veya eylem sırasında, Yaptırımların hedefi veya konusu olan herhangi bir kişinin faaliyet ya da ticari eylemlerini fonlamak veya sağlamak için olmadığı, (b) Yaptırımların konusu veya hedefi olan herhangi bir işletmenin faaliyet ya da ticari eylemlerini fonlamak veya sağlamak için olmadığı veya (c) herhangi bir kişinin Yaptırımları ihlal etmesiyle sonuçlanacak bir şekilde olmadığı.

11.5. Hizmet Sağlayıcı, Ledger'in ürün, hizmet veya teknolojilerini Yaptırımlara aykırı olacak bir şekilde satmayacak, ihraç etmeyecek, tekrar ihraç etmeyecek veya başka herhangi bir şekilde aktarmayacaktır.

11.6. Hizmet Sağlayıcı, bu Sözleşme tarafından veya çerçevesinde belirtilen hiçbir işlemin, geçerli olan durumlarda, Yaptırım Kuruluşları tarafından yasaklanmadığını beyan ve garanti eder.

11.7. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcılar tarafından Hizmetlerin kullanımını doğrulamak için gerekli olan tüm Müşteri Tanıma ve Müşteri Durum Tespiti prosedürlerini uygulamaya koyduğunu ve gerekli tüm regülasyon lisanslarını aldığını beyan ve garanti eder.

11.8. Hizmet Sağlayıcı, Yaptırım Kuruluşları tarafından yürürlüğe konulan tüm ekonomik yaptırım programlarına uyum sağlamakla sorumludur. Yaptırım Kuruluşları tarafından yaptırımlara konu edilen ülke, kişi veya kuruluşlarla ilgili Hizmet sunumu ve işlem gerçekleştirme yapılmayacağı ya da konu edilen yargı bölgelerinde faaliyet gösterilmeyeceğinden emin olmak adına, (i) Hizmetlere erişilebilen ülkelerin listesini (Geçerli olduğu takdirde: ve dolayısıyla ... ile tanımlandığı üzere Bölgenin güncellenmesi) ve (ii) Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi, Konsolide Listeler ve Yaptırım Kuruluşlarıyla alakalı diğer tüm geçerli listeleri düzenli olarak (ve gereken sıklıkta) güncelleyeceğini beyan ve garanti eder.

11.9. Hizmet Sağlayıcı, Hizmetler çerçevesinde kullanılan kripto varlıkların yasa dışı yöntemlerle edilmiş fonlar olmadığını, yasa dışı faaliyetlerden kaynaklanarak elde edilmediğini ve, özellikle, kara para aklanması ya da terör finansmanı gibi yasa dışı faaliyetler için kullanılmadığını beyan ve garanti eder. Ledger'ın talebi doğrultusunda, Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir banka, finans veya kredi kuruluşu tarafından istenebilecek olan ve Hizmetler çerçevesinde kullanılan kripto varlıkların yasal yöntemlerle elde edilmiş fonlar olduğunu ve herhangi bir yasa dışı faaliyet sonucunda elde edilmediğini destekleyecek nitelikteki belgeleri, beyanları veya sertifikaları sağlayabilmelidir.

12. MÜCBİR SEBEP

12.1. Mücbir Sebep Olayı sayılabilecek bir olay sebebiyle ya da sonucunda herhangi bir aksaklık veya gecikme yaşanması halinde, bu Sözleşme çerçevesindeki sorumluluk veya yükümlülüklerini tamamen ya da kısmen yerine getirmekte aksaklık veya gecikme yaşayan Taraf, diğer Tarafa karşı bu Sözleşme çerçevesinde ihlal veya ihmalde bulunmuş sayılmaz ve sorumlu tutulmaz.

12.2. Mücbir Sebep Olayı sayılabilecek bir olayın meydana gelmesi halinde, her iki Taraf da mevzu bahis Mücbir Sebep Olayının olumsuz etki(ler)ini ve sonuç(lar)ını asgari düzeye indirmek için ticari olarak makul çabayı göstereceklerdir ve Mücbir Sebep Olayından etkilenen Taraf, Mücbir Sebep Olayı yaşandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede, diğer Tarafı, bu Sözleşme çerçevesindeki sorumluluk veya yükümlülüklerini tamamen ya da kısmen yerine getiremeyeceğini, Mücbir Sebep Olayının yaşanmasıyla ortaya çıkan durumu detaylarıyla açıklayarak, yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu tür bir bildirim verildiği takdirde, etkilenmiş ve bildirimi vermiş olan Tarafın sorumlulukları, fon ödemeleri hariç, azaltılır ve geçerli olan tüm son tarihler Mücbir Sebep Olayı tarafından makul ölçüde engellendiği süre boyunca uzatılır. Bu tür bir Mücbir Sebep Olayının sona ermesi halinde, etkilenen Taraf, bu Sözleşme çerçevesindeki sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmeyi ivedilikle sürdürmek için gerekli tüm ihtimamı gösterir. Mücbir Sebep Olayı, Taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmesini 3 aydan uzun bir süre boyunca engeller veya ertelerse, diğer Taraf yazılı bildirimde bulunarak bu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olur.

12.3. Mücbir Sebep Olayı, Taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmesini üç (3) aydan uzun bir süre boyunca engeller veya ertelerse, diğer Taraf yazılı bildirimde bulunarak bu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olur.

12.4. Bu Sözleşme kapsamında, "Mücbir Sebep Olayı", Tarafların makul kontrolü dışında gerçekleşen ve gerekli ihtimam ve makul ihtiyat gösterilse dahi önlenemeyecek olan olay, sebep veya durum(lar) ya da olay, sebep ve/veya durum(lar)ın birleşimi anlamına gelir. Bunlara dahil olan olaylar, ancak bunlarla sınırlı olmadan: Savaş, halk ayaklanması, ayaklanma, grev, kapanma veya diğer iş karışıklıkları, isyan, başkaldırı, yangın, sel, fırtına, deprem, doğal afet, kaza, afet, herhangi bir hükümet, belediye, bölgesel ya da ulusal kurum veya kuruluş tarafından verilen kararlar, yönetmelikler, yasalar veya yasal değişiklikler, hükümet değişikliği, sabotaj, kısıtlama, karantina, ulaşım ambargoları veya benzeri etkilere ya da sonuçlara neden olabilecek diğer her türlü olay, sebep veya durum.

13. DİĞER

13.1. BAĞIMSIZ YÜKLENİCİ

13.1.1. Taraflar, diğer Tarafı bağlayıcı olan ya da diğer Tarafa yükümlülükler veren sözleşmelere, diğer Tarafın önceden yazılı yetkilendirmesi olmadan, girme yetkisine sahip değildir.

13.1.2. Hizmet Sağlayıcı belirtilenleri beyan ve garanti eder: (i) kendisi veya sahipleri ya da bağlı ortakları, yöneticileri veya müdürleri herhangi bir Yaptırımın hedefi veya konusu değildir veya Yaptırıma konu olan bir ülke ya da bölgede bulunmamaktadırlar, kurulmamışlardır veya ikamet etmezler ve (ii) bağlı ortakları, satış ortakları, yöneticileri veya müdürleri bu Sözleşme çerçevesinde yapılmış olan ödemelerin veya bu Sözleşme çerçevesinde yapılmış olan eylemlerin ya da Ledger'a yaptırılabilecek olan eylemlerin: (a) mevzu bahis ödeme veya eylem sırasında, Yaptırımların hedefi veya konusu olan herhangi bir kişinin faaliyet ya da ticari eylemlerini fonlamak veya sağlamak için olmadığı, (b) Yaptırımların konusu veya hedefi olan herhangi bir işletmenin faaliyet ya da ticari eylemlerini fonlamak veya sağlamak için olmadığı veya (c) herhangi bir kişinin Yaptırımları ihlal etmesiyle sonuçlanacak bir şekilde olmadığı.

13.1.3. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı tarafından Hizmetler kullanılırken herhangi bir Kullanıcıya karşı her türlü şekilde bağlı ve sorumludur (ve aynı bağlılık ve sorumluluktan Ledger'ı hariç tutar). Hizmet Sağlayıcının hizmet koşulları, Hizmetleri kullanan Kullanıcılar için geçerli olacaktır. Ledger Kullanıcıların, Hizmetleri kullanmadan önce Hizmet Sağlayıcının hizmet koşullarını kabul etmesine olanak sağlacaktır.

13.2. TAŞERONLUK

Bu Sözleşme ve çerçevesinde verilen haklar veya yükümlülükler, Hizmet Sağlayıcı tarafından başkasına devredilemez veya alt lisansla aktarılamaz. Yukarıdaki ihlal edecek nitelikte her türlü devir veya aktarım geçersiz sayılır ve bu Sözleşmenin otomatik olarak derhal feshedilmesiyle sonuçlanır.

13.3. SÖZLEŞMENİN TAMAMI

Her iki Taraf da kendi adına, bu Sözleşmenin, Taraflar arasında geçerli olan yegane anlaşma niteliğinde olduğunu ve bu Sözleşmenin konusu çerçevesinde Taraflar arasında daha önce yapılmış olan her türlü yazılı ve sözlü anlaşma, vaat, teminat, garanti, beyan, idrak, taahhüt veya düzenlemenin yerine geçtiğini kabul eder.

13.4. KONTROL DEĞİŞİKLİĞİ

Hizmet Sağlayıcının bir şirket birleşimine veya yeniden örgütlenmeye konu olması ya da Hizmet Sağlayıcının kontrolünde bir değişiklik yaşanması veya işletmesinin kayda değer bir kısmının aktarılması halinde, Hizmet Sağlayıcı, mevzu bahis değişiklikle ilgili olarak Ledger'ı değişiklik yaşanmadan önce en geç 10 gün içerisinde yazılı olarak bilgilendirecektir ve Ledger, bu bildirimin ardından 5 gün içerisinde Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

13.5. BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu Sözleşme bölünebilirlik niteliktedir ve burada yer alan herhangi bir koşul veya maddenin geçersiz ya da uygulanamaz sayılması, bu Sözleşmenin genel olarak veya burada yer alan herhangi bir koşul veya maddesinin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. Bununla birlikte, herhangi bir koşul veya maddenin geçersiz ya da uygulanamaz sayılması halinde, burada yer alan Taraflar, geçersiz ya da uygulanamaz nitelikte sayılabilecek böyle bir maddeye benzer olan ve geçerli ya da uygulanabilir nitelikte sayılabilecek yeni bir maddenin eklenmesini kabul ederler.

13.6. DÜZENLEMELER

Ledger, istediği zaman tamamen kendi takdiri doğrultusunda, bu Sözleşmeye düzenlemeler yapabilir ve ilgili düzenlemeleri Ledger Live Tarayıcısında yayınlayabilir veya Hizmet Sağlayıcıya bildirimde bulunabilir. Ledger tarafından Sözleşmenin düzenlenmesinin ardından Hizmet Sağlayıcının, Ledger Live Tarayıcısını kullanmaya devam etmesi halinde Hizmet Sağlayıcı değişiklikleri kabul etmiş sayılır. Hizmet Sağlayıcının bu değişiklikleri kabul etmemesi halinde Hizmet Sağlayıcı, Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

13.7. GEÇERLİLİĞİN KORUNMASI

Bu Sözleşmenin, fesih halinde geçerliliğini doğal olarak koruyacak nitelikte olan tüm bölümleri fesih halinde geçerliliğini korur ve biriken ödeme hakları, gizlilik yükümlülükleri, rekabet etmeme yükümlülükleri, garanti bildirimleri, tazminat ve sorumluluk sınırları bunlara dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir.

14. GEÇERLİ YASALAR

14.1. Bu Sözleşme, Delilleri ve Tarafların bu Sözleşmede belirtilen veya bu Sözleşmenin yerine getirilmesi, uygulanması, oluşturulması ve tahakkuk edilmesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan hak ve yükümlülükleri, Fransa yasalarına göre yönetilir, anlaşılır ve yorumlanır.

14.2. Bu Sözleşmeden dolayı veya bu Sözleşmeyle alakalı olarak ortaya çıkan tüm ihtilaflar, Paris Ticaret Mahkemelerinin (Tribunal de Commerce de Paris) yargı yetkisine sunulur.

12 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olan sürüm