[ Ledger ] Market Kullanım Koşulları

[ Ledger ] Market'e Hoş Geldiniz. Ledger ] Market platformu, özenle seçilmiş sanatçı ve markalarla iş birliğine erişim sağlama ve Ledger cihazınızı Ledger Live üzerinden bağlayarak, güvenli bir şekilde NFT mint'leme imkânı sunar. Ledger ] Market, aşağıda tanımlandığı üzere LEDGER MARKET (“biz” veya “Ledger”) tarafından geliştirilmiş ve işletilmektedir. Bu Kullanım Koşulları (“Koşullar”), siz (“siz” veya “Kullanıcı”) ve Ledger arasındaki [ Ledger ] Market kullanımını ve erişimini yöneten bağlayıcı bir anlaşmadır. [ Ledger ] Market platformunu kullandığınızda veya [ Ledger ] Market'te yayınlanmış bir NFT'yi edindiğinizde bu Koşulları anlamış ve kabul etmiş olduğunuzu beyan etmiş olursunuz. Gizlilik Politikamız ve [ Ledger ] Market'te belirtilmiş olan diğer her türlü koşul, kılavuz ve kural işbu sözleşmede bu Koşullara referans olarak yer almıştır ve tarafınızca açık bir şekilde anlaşıldığı ve kabul edildiği beyan edilir.

Tanımlar

“Yayıncı” terimi, [ Ledger ] Market üzerinde herhangi bir teslimat yöntemini kullanarak NFT yayınlamış olan Ledger veya üçüncü taraf şirket, yaratıcı ve sanatçılar anlamına gelir.

“NFT” terimi, herhangi bir Yayıncı tarafından yayınlanmış olan, blok zinciri tabanlı tüm non-fungible token'lar anlamına gelir. 

“Üçüncü Taraf” terimi, [ Ledger ] Market üzerinde herhangi bir teslimat yöntemini kullanarak NFT yayınlamış olan veya [ Ledger ] Market üzerinden erişilebilen hizmet, ürün veya deneyimleri sağlayan herhangi bir sanatçı, yaratıcı ve tüzel kişi anlamına gelir.

“LEDGER MARKET” şirketi, “sociéteé par actions simplifiée” (basitleştirilmiş anonim şirket) türü bir şirkettir; Fransa yasalarına tabidir; kayıtlı ofisi 1 rue du Mail, 75002 Paris, Fransa adresinde bulunur; Ticaret ve Şirketler Dairesine (Registre du Commerce et des Sociétés) kayıt sürecindedir ve tamamen LEDGER'a ait olan bir bağlı kuruluştur. LEDGER şirketi, “société par actions simplifiée”  (basitleştirilmiş anonim şirket) türü bir şirkettir; Fransa yasalarına tabidir; kayıtlı ofisi 1 rue du Mail, 75002 Paris, Fransa adresinde bulunur ve Ticaret ve Şirketler Dairesinde (Registre du Commerce et des Sociétés) 529 991 119 RCS Paris sicil numarasıyla kayıtlıdır.

1. Mülkiyet ve haklar

[ Ledger ] Market platformunda yayınlanmış bir NFT'ye sahip olduğunuzda, Yayıncı tarafından size açıkça verilmiş olan haklara (işbu sözleşme veya Üçüncü Taraf'ın ilave lisans koşulları çerçevesinde) ve mevzubahis NFT'yle alakalı hizmet ve ürünleri alma hakkına sahip olursunuz.

[ Ledger ] Market platformunda sunulan NFT'ler:

 • Mevzubahis NFT'lerin tanımlarında açıkça belirtildiği takdirde çeşitli ürün, hizmet, içerik veya deneyimleri kapsayabilir;

 • Özgün olabilir veya sınırlı üretilen bir koleksiyonun bir parçası olabilir;

 • Belirli bir sayı ya da miktarda ürün, hizmet ve deneyime erişme olanağı sunabilir;

 • Üçüncü Tarafın belirlediği ilave lisans koşullarına tabi olabilir.

Hizmetler ve ürünler. Mevcudiyet ve süre sınırlamaları doğrultusunda, belirli ürünler sadece “tek sefere mahsus” olarak veriliyor ve belirli hizmetlerden sadece bir kez yararlanılabiliyor olabilir. Örneğin, “[ Ledger ] Market Pass - Genesis Edition NFT” ile sınırlı sayıda üretilen black-on-black Nano X (“Nano X Redemption Right”) ürününden alma hakkına sahip olunur. “[ Ledger ] Market Pass - Genesis Edition NFT” vesilesiyle, [ Ledger ] Market Pass - Genesis Edition NFT'nin tüm ömrü boyunca sadece bir adet Nano X Redemption Right edinme hakkına sahip olursunuz. Dolayısıyla, elinizdeki “[ Ledger ] Market Pass - Genesis Edition NFT”nin önceki sahibi, NFT'nizin Nano X Redemption Right ürününü almışsa sizin de aynı NFT'yi kullanarak, sınırlı sayıda üretilen black-on-black Nano X cihazından alma hakkınız olmaz. Ledger, bir NFT'ye sahip olarak belli herhangi bir avantaja sahip olacağınızı, herhangi bir sonuca ulaşacağınızı veya herhangi bir kazanç elde edeceğinizi ima ya da garanti etmez. Ledger, herhangi bir NFT'yle ilgili herhangi bir Yayıncıyı, sanatçıyı, şirketi, markayı veya şahsı tasdiklemez. Buna ek olarak Ledger, herhangi bir NFT'ye sahip olmanın avantajlarıyla (var olduğu takdirde) ilgili herhangi bir öneri ya da temsilde bulunmaz ve buna, herhangi bir NFT'nin güncel ya da gelecek değeri veya herhangi bir NFT'yi edinmek ya da sahibi olmakla ilgili tavsiyeler de dâhildir ancak bunlarla sınırlı değildir. 

IP (Fikir mülkiyeti) paylaşılmaz. [ Ledger ] Market üzerinden yayınlanan her NFT, belli bir dijital sanat eseri ya da başka bir içerikle bağlantılı olabilir. Bağlantılı olunan eserler telif hakkına tabi ya da ticari marka olabilir ve böyle bir durumda bu haklar Yayıncı'ya aittir.  [ Ledger ] Market üzerinde yayınlanan herhangi bir NFT'yle bağlantılı olabilecek her türlü sanat eseri, tasarım, çizim, fotoğraf, logo, ticari marka, telif hakkı ve diğer tüm yaratıcı materyal veya içeriklerin (“Bağlantılı İçerikler”) tüm yasal haklarının, unvanlarının ve paylarının Yayıncı'ya ait olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Bağlantılı İçerikler'le ilgili olarak sahip olduğunuz tüm haklar, bu Koşullarda veya geçerli olan Üçüncü Taraf Lisans Koşullarında tanımlananlarla sınırlıdır. 

[ Ledger ] Market üzerinden yayınlanan tüm NFT'ler için geçerli lisans (Üçüncü Taraf Lisans Koşulları olmadığında). Bu Koşullara uygunluğunuza bağlı olarak Ledger veya Yayıncı, işbu sözleşme çerçevesinde size sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez, iptal edilebilir bir lisans (“Lisans”) vermiş olur. Bu lisans çerçevesinde, kendi adınıza ve ticari olmayan kişisel kullanım amacıyla, sahip olduğunuz NFT'yle alakalı Bağlantılı İçeriklere erişebilir ve Bağlantılı İçerikleri kullanabilir, sergileyebilir ve kopyalayabilirsiniz. Bağlantılı İçerikleri, NFT'lerin dâhil edilmesine izin veren bir web sitesi ya da uygulamada, NFT alışverişi sunan piyasalar da dâhil olmak üzere, gösterebilirsiniz. Mevzubahis web siteleri, uygulamalar ve piyasaların, her NFT sahibinin haklarını kriptografik olarak doğruluyor olması gerekir. İzinli kişisel kullanıma örnek olarak, NFT'nizin Bağlantılı İçeriğini, size ya da ailenize veya arkadaşlarınıza ait olacak bir tişörte basabilir veya NFT'nizin Bağlantılı İçeriğinin bir resmini yapıp evinizin duvarına asabilirsiniz. Ledger'ın veya Yayıncı'nın önceden yazılı izni olmadan, aşağıda belirtilenleri yapma veya bir üçüncü tarafın yapmasına izin verme hakkınızın OLMADIĞINI kabul edersiniz:

 • Bağlantılı İçeriği şekiller, tasarımlar, çizimler, özellikler ve renk şemaları da dâhil olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı olmadan) herhangi bir şekilde değiştirmek;

 • Bağlantılı İçeriği, Ledger veya Yayıncı'yı kötüleyecek şekilde ya da nefret, şiddet, hoşgörüsüzlük, zulüm, nefret söylemi veya başkalarının haklarını ihlali teşvik eden resim, video ya da başka içeriklerle bağlantılı olarak kullanmak;

 • Bağlantılı İçerikleri kapsayan, içeren veya temel alan ürünleri satmak, ticari amaçlı dağıtmak ya da başka bir şekilde ticarileştirmek;

 • Bağlantılı İçerikler için ticari marka, telif hakkı veya başka herhangi bir şekilde fikrî mülkiyet hakları edinmeye çalışmak;

 • Bağlantılı İçerikleri herhangi bir ürün veya hizmet satmak, pazarlamak ya da reklam yapmak için kullanmak;

 • Bağlantılı İçerikleri kendi kişisel ve ticari olmayan kullanımınız dışında bir amaç için herhangi bir video ya da başka medya formunda kullanmak veya dâhil etmek;

 • Bağlantılı İçerikleri kendi ticari çıkarlarınız veya bir üçüncü tarafın ticari çıkarları için herhangi bir şekilde kullanmak;

 • Bağlantılı İçerikleri temsil eden, ek herhangi bir kriptografik token mintlemeye, oluşturmaya veya token'laştırmaya çalışmak;

 • Bağlantılı İçeriklerin mülkiyetini, sizin veye bir üçüncü tarafın menfaati için tahrif etmek, yanlış tanıtmak ya da gizlemek.

Bu Lisans, NFT'nin sahibi olduğunuz süre boyunca sizin için geçerlidir. Herhangi bir zamanda NFT'nizi başkasına satar, takas eder, verir veya aktarırsanız bu Lisans da NFT'yi teslim alan kişiye aktarılır ve NFT ya da Bağlantılı İçerikleri üzerinde herhangi bir hakkınız kalmaz. Üçüncü Taraf Lisans Koşulları. Herhangi bir Üçüncü Taraf Yayıncı tarafından [ Ledger ] Market platformunda yayınlanan NFT'ler alternatif lisans koşullarına tabi olabilir. Alternatif lisans koşulları, [ Ledger ] Market üzerinden veya Yayıncı tarafından seçilen başka bir yöntemle (“Üçüncü Taraf Lisans Koşulları”) size iletilebilir. Üçüncü Taraf Lisans Koşullarının geçerli olduğu durumlarda, yukarıdaki Lisans da dâhil olmak üzere diğer tüm lisans koşullarından hariç olarak geçerli olur. İkincil satışlar. NFT'lerinizi, tüm NFT sahiplerinin haklarını kriptografik olarak doğrulayan herhangi bir piyasada satabilir ya da NFT'lerinizi transfer edebilirsiniz.NFT'nizi başka bir kişiye satar ya da transfer ederseniz, bir sonraki NFT sahibine bu Hükümleri bildireceğinizi ve bir sonraki NFT sahibinin bu Hükümlere uymasını isteyeceğinizi ifade eder ve garanti edersiniz.Bu tür bir satış ya da transfer işlemi sonrasında söz konusu NFT üzerindeki tüm haklarınızdan feragat edersiniz. NFT üreticisinin, tüm ikincil NFT satışlarından NFT üreticisi tarafından belirlenmiş bir yüzde alacağını anlar ve kabul edersiniz. 

2. NFT Satın Alma koşulları

Uygunluk. [ Ledger ] Market platformunda bir NFT'yi mintlemek veya başka bir şekilde elde etmek için aşağıdaki koşulları sağladığınızı belirtir ve garanti edersiniz:

 • 18 yaşından büyük olmak;

 • Yasal bir kuruluş adına ya da ticari amaçlarla bir NFT satın almamanız durumunda, kendi kişisel kullanımınız ya da bir üçüncü tarafın kişisel kullanımı için bir NFT alan bir birey olmak;

 • Herhangi bir ​​ticari veya ekonomik ambargo listesinde OLMAMAK. BM Güvenlik Konseyi Ambargo listesi, OFAC (ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrolü Ofisi) tarafından “Özel Belirlenmiş Vatandaş” statüsünde olmak veya ABD Ticaret Bakanlığının “Yasaklı Şahıslar Listesinde” bulunmak da bunlara dâhildir (ancak bunlarla sınırlı değildir);

 • Ambargo uygulanan veya yasalara ya da yönetmeliklere göre yasa dışı olarak kabul edilen bir ülkede YER ALMAMAK veya İKAMET ETMEMEK;

 • ✓ Ledger tarafından ve/veya NFT yayıncısı tarafından iletilen diğer uygunluk gereksinimlerini karşılamak.

Bazı NFT satışlarına sadece “izin listesi” çerçevesinde erişilebiliyor olabilir ve dolayısıyla, sadece PREMINT ya da eşdeğer hizmetlerin geçerli izin listelerine daha önce kayıt olduysanız mintleme (oluşturma) hakkı kazanabilirsiniz. Üçüncü tarafların açtığı bir izin listesine kayıt olursanız mevzubahis üçüncü tarafların kullanım koşullarına tabi olduğunuzu da kabul ve beyan etmiş olursunuz (örn. PREMINT'e kayıt olursanız aşağıdaki Koşullar geçerlidir). 

İade politikası yoktur. Tüm alışverişler nihaidir. Tüm alışverişler ve bağlantılı ücretler geri ödemesizdir. Bir NFT'yi içeren tüm işlemlerin ödemeleri, ücretleri ve maliyetleri sizin sorumluluğunuzdadır. Bunlara alışveriş fiyatı ve işlem ücretlerinin (örn. “gas” ücretleri) yanı sıra NFT'nizle alakalı olarak kullanılan hizmet veya ürünlerin masrafları da dâhildir ancak sayılanlarla sınırlı olmayabilir. Örneğin, bir NFT'yi aldığınızda fiziksel bir ürünü edinme hakkı kazanıyorsanız ürünün kargo masrafları, gümrük vergileri veya mevzubahis fiziksel ürünler üzerinde geçerli olabilecek olan diğer maliyetler, NFT'lerin alışveriş fiyatlarına dâhil olmayabilir ve dolayısıyla ayrıyeten geçerli olabilir. 

Gas ücretleri. Gas ücretleri, işlemlerin gerçekleştirilmesi için zorunludur. Bu ücretler, madencilere ve doğrulayıcılara, işlemlerin doğrulanması ve blok zincirinin güvenceye alınması için ödenir ve bir işlemin başarılı olup olmamasından bağımsız olarak uygulanır. İşlemleri doğrulayan bilgisayarların, başarısız işlemler ile başarılı işlemler için kullandığı hesaplama gücü aynıdır ve dolayısıyla, mevzubahis hesaplama işini yapan madencilere veya doğrulayıcılara ödenmesi gerekir. Geçerli gas ücretlerini ve geçerli olabilecek diğer tüm ücretleri ödemek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Ledger gas ücreti almaz ve gas ücretlerini belirlemez. Dolayısıyla, Ledger'ın bu konuda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Vergiler. [ Ledger ] Market platformunu kullanmanız ve herhangi bir taraftan bir NFT satın almanız ile alakalı olarak, herhangi bir yargı bölgesinde ortaya çıkabilecek olan tüm ulusal, federal, eyaletle ilgili, yerel ve diğer vergiler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu vergiler gelir vergisi, satış vergisi, kullanım vergisi, katma değer vergisi (KDV), ürün ve hizmet vergisi ya da başka herhangi bir türde vergi olabilir ancak hepsi bunlarla sınırlı değildir. Bu vergiler, alışveriş anında geçerli olabilir veya herhangi bir ulusal, federal, eyaletle ilgili, yerel, uluslararası ya da başka türde bir idari kuruluş veya vergiye tabi yargı bölgesi tarafından gelecekte uygulanabilir.

3. Güvenlik

Cüzdanınızı bağlamak. GÜVENMEYİN, DOĞRULAYIN. [ Ledger ] Market platformuna erişmek ve platformu kullanmak için cüzdanınızı bağlamanız gerekir. Bir yazılımın bütünlüğünü doğrulamak, özellikle de internete bağlı olduğunda son derece zordur. Cüzdanınızı [ Ledger ] Market platformuna bağlarken bir Ledger cihazını (donanım cüzdan) Ledger Live üzerinden kullanarak işlemleri “şeffaf” imza ile onaylamanızı öneririz. Ledger'ın güvenlik modeli, güvenilir bir ekrana dayalıdır. Donanım cüzdanınızın çevrim dışı olması, ekranınızda gösterilen akıllı sözleşme bilgilerini ve ilgili işlem verilerini internetteki bilgisayar korsanlarına maruz kalmadan doğrulamanızı sağlar. “Şeffaf imza” hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Bir işlemi imzalamadan önce Ledger Cihazınızın ekranında gösterilen bilgilerin doğru ve tutarlı olduğundan emin olmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. [ Ledger ] Market platformunda desteklenen bir yazılım cüzdanı kullanmayı tercih ederseniz yazılım cüzdanlarının bilgisayar korsanlarına karşı savunmasız olabileceğini ve yazılım cüzdanı kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir sorundan dolayı (kayıplar dâhil olmak üzere) Ledger'ın sorumlu tutulamayacağını anladığınızı kabul ve beyan edersiniz.

Cüzdan kimlik bilgilerinizi güvende tutmak. Ledger'ın parolalara, kurtarma ifadelerine, anahtar cümlelere, özel anahtarlara, passphrase'lere, işlem geçmişine, PIN kodlarına veya cüzdanınızla alakalı diğer kimlik bilgilerine erişimi yoktur ve bunları saklamaz. Bir üçüncü taraf kurtarma hizmetine abone olmanız istisnası dışında, hiçbir kişi veya kurum size cüzdan erişiminizi geri kazandıramaz. Kimlik bilgilerinizi hatırlamak, saklamak ve meraklı gözlerden uzakta olan güvenli bir yerde korumak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Bir veya daha fazla kurtarma ifadenizi veya PIN kodunuzu bilen üçüncü taraflar özel anahtarlarınızın kontrolünü ele geçirebilir ve dolayısıyla dijital varlıklarınızı (NFT'leriniz dâhil) çalabilir ve Ledger'ın bunları sizin için kurtarma imkânı yoktur. Kurtarma ifadenizi nasıl kullanacağınız ve nasıl koruyacağınız hakkında daha fazla bilgi almak için ledger.com sitesini ve özellikle de bu sayfayı ziyaret etmenizi ya da Ledger Live'ın “Öğren” bölümünü ve buradaki destek sitemizi incelemenizi öneririz.

4. Risk Sorumluluğu

Blok zincirlerinin doğal riskleri.  [ Ledger ] Market üzerinden taraf olduğunuz işlemler blok zinciri ağlarında onaylanır ve kaydedilir. Bu ağlar, Ledger'ın sahibi olmadığı, kontrol etmediği veya işletmediği ve bağımsız üçüncü taraflarca işletilen merkeziyetsiz eşler arası (P2P) ağlardır. Blok zinciri ağları üzerinde herhangi bir kontrolümüz yoktur ve dolayısıyla, işlemlerinizin onaylanacağı ve işleme konulacağıyla ilgili herhangi bir garanti veremeyiz ve vermeyiz. Ledger'ın sizin adınıza NFT saklamadığını, göndermediğini ve almadığını anladığınızı ve  [ Ledger ] Market üzerinden düzenlediğiniz işlemlerin başarısız olabileceğini veya dayanak blok zinciri ağları tarafından kayda değer bir süre boyunca ertelenebileceğini kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz. Blok zinciri protokollerinde değişiklikler yaşanabilir: Blok zincirinde yükseltmeler, hard fork'lar (sert çatallanma) veya blok zinciri üzerinde yapılan başka değişiklikler, blok zincirinin ya da dayanak kripto parasının başarısız olması ya da sonlandırılması, blok zincirinde işlemlerin onaylanma prensibinde yapılan değişiklikler, NFT'ler gibi aynı veya benzeri teknolojileri kullanan tüm blok zincirlerinde beklenmedik olumsuz sonuçlara neden olabilir. Bu tür değişiklikler, blok zincirlerinin ana özellikleri üzerinde birtakım sonuçlar doğrulabilir ve bu sonuçlar arasında ulaşılabilirlik, isim, güvenlik, piyasa değeri ya da çalışma prensibi değişiklikleri olabilir ancak hepsi bunlarla sınırlı değildir.Ledger, [ Ledger ] Market üzerinden taraf olduğunuz herhangi bir ödeme veya işlemin sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya zarardan, size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu tutulamaz.

Finansal riskler. NFT fiyatları ve piyasaları aşırı derecede değişken ve özneldir. Başka dijital varlıkların fiyatlarındaki değişimler, NFT'ler gibi sahip olduğunuz dijital varlıkların değerini olumsuz yönde etkileyebilir ve NFT'lerin herhangi bir değere sahip olacaklarına ya da değerlerini koruyacaklarına dair herhangi bir garanti yoktur. Ledger, bir NFT'ye sahip olmanın size herhangi bir kazanç sağlayabileceğini belirtmez ya da garanti etmez.  Üçüncü taraflarla, NFT'lerinizin dâhil olduğu herhangi bir işleme girdiğinizde ortaya çıkabilecek olan risklerden Ledger'ın herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan edersiniz (örn. NFT'nizi bir üçüncü tarafa ya da bir ikincil piyasaya aktarmak).

Mevzuat riskleri. Blok zinciri teknolojilerini, kripto paraları ve token'ları düzenleyen mevzuatlar belirsizdir ve tüm dünya genelinde değişiklik gösterebilir. Herhangi bir yargı bölgesinde blok zinciri teknolojilerini, kripto paraları ve token'ları düzenleyen geçerli mevzuatlarda veya NFT'lerinizin kullanımını ve değerini etkileyen politikalarda herhangi bir değişim yaşanması hâlinde Ledger'ın sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan etmiş olursunuz. Dijital varlıklar ve ilişkili riskleri hakkında daha fazla bilgi alın. [ Ledger ] Market platformunu kullanmadan önce, dijital varlıklar ve riskleri hakkında bilgi ve deneyim edinmenizi tavsiye ederiz.

5. Fikri Mülkiyet

Kamu lisansı anlaşmaları, açık kaynak, MIT veya Ledger topluluğu tarafından kullanılan diğer telifsiz lisans şemaları çerçevesinde erişime açılmış ya da yayımlanmış olan kaynak ve obje kodlarının yanı sıra içerikler ve belgeler hariç olmak üzere, Ledger'ın (ve diğer tüm lisans verenlerinin) tüm telif haklarına, ticari markalara, teknik bilgilere ve diğer fikrî mülkiyet haklarına sahip olduğunu kabul ve beyan etmiş olursunuz. [ Ledger ] Market'te kapsanan yazılım, metin, video, ses dosyası, sanat eseri, logo ve mizanpajın yanı sıra görünüm ve deneyim de buna dâhildir (bundan sonra “Materyaller” olarak anılacaktır). Tüm telif haklarına ve diğer mülkiyet beyanlarına uyumluluk gösteriyorsanız tamamen kişisel, bilgilendirme veya ticari olmayan amaçlarla [ Ledger ] Market Materyallerini görüntüleyebilir, basabilir veya kopyalarını indirebilirsiniz.  [ Ledger ] Market platformunda Ledger ve diğerleri tarafından kullanılan ticari markalar, hizmet markaları ve logolar (“Ticari Markalar”), Ledger'ın ve ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Bizim veya ilgili sahiplerinin açık ve yazılı izni olmadan bu Ticari Markaları kullanmak kesinlikle yasaktır.

6. Garanti ve Sorumluluk reddi

Garanti Reddi.  [ LEDGER ] MARKET VE NFT'LERİ KULLANIRKEN RİSK SORUMLULUĞU TAMAMEN SİZDEDİR. LEDGER TARAFINDAN YAZILI OLARAK AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE, [ LEDGER ] MARKET VE [ LEDGER ] MARKET ÜZERİNDEN YAYINLANAN TÜM NFT'LER “OLDUĞU GİBİ“ VE “OLDUĞU KADAR” PRENSİBİYLE, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA KOŞUL OLMADAN SUNULUR. LEDGER, BAĞLI KURULUŞLARI VE İLGİLİ YETKİLİLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, YÖNETİCİLERİ VE MÜMESSİLLERİ (HEPSİ BİRLİKTE “TEMSİLCİLER”) TARAFINDAN GARANTİ EDİLMEYEN HUSUSLAR ŞU ŞEKİLDEDİR: [ LEDGER ] MARKET VEYA HERHANGİ BİR NFT'NİN (I) KOŞULLARINIZI KARŞILAMASI, (II) HERHANGİ BİR KESİNTİYE UĞRAMAMASI, ZAMAN SORUNU YAŞAMAMASI, GÜVENLİ OLMASI VEYA HATASIZ OLMASI, (III) [ LEDGER ] MARKET VEYA NFT'LERİN KULLANILMASIYLA ORTAYA ÇIKAN SONUÇLARIN DOĞRU VEYA GÜVENİLİR OLMASI, VEYA (IV) [ LEDGER ] MARKET VEYA NFT'LERİN, BİLGİLERİN VEYA [ LEDGER ] MARKET ÜZERİNDEN TARAFINIZCA SATIN ALINAN YA DA ELDE EDİLEN DİĞER MATERYALLERİN KALİTESİNİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAMASI. LEDGER, [ LEDGER ] MARKET İÇERİKLERİNİN DOĞRU, EKSİKSİZ, GÜVENİLİR, GÜNCEL VEYA HATASIZ OLDUĞUNU BELİRTMEZ VEYA GARANTİ ETMEZ.

Sorumluluğun Sınırlandırılması. BU KOŞULLARDA YER ALAN HİÇBİR ŞEY, LEDGER'IN ŞU KONULARDAKİ SORUMLULUKLARINI SINIRLAMAZ: (A) DOLANDIRICILIK, KASITLI SUİSTİMAL VEYA AĞIR İHMAL; (B) İHMAL DOLAYISIYLA YAŞANAN ÖLÜM VEYA KİŞİSEL YARALANMA VEYA (C) YASALAR ÇERÇEVESİNDE HARİÇ BIRAKILAMAYACAK DİĞER TÜM SORUMLULUKLAR. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, AŞAĞIDA BELİRTİLENLERİ ANLADIĞINIZI VE KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN EDERSİNİZ: 

 • KÂR KAYIPLARI, İYİ NİYET, KULLANIM, VERİ, TEDARİK MALİYETİ VEYA ÜRÜN VE HİZMETLERİN ALTERNATİFLERİ DE DÂHİL OLMAK ÜZERE (ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMADAN), BELİRTİLEN DURUMLARDAN ÖTÜRÜ DOLAYLI, MÜNFERİT, HUSUSİ, SONUÇSAL, CEZAİ VEYA ÖRNEKSEL HASARLAR VEYA DİĞER SOMUT OLMAYAN KAYIPLAR YAŞANMASI HÂLİNDE LEDGER'IN, BAĞLI KURULUŞLARININ, YETKİLİLERİNİN, TEMSİLCİLERİNİN, YÖNETİCİLERİNİN, MÜMESSİLLERİNİN VE ÇALIŞANLARININ SİZE KARŞI HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU BULUNMAZ: (I) [ LEDGER ] MARKET PLATFORMUNU KULLANMA YA DA KULLANAMAMA; (II) [ LEDGER ] MARKET PLATFORMU ÜZERİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VEYA [ LEDGER ] MARKET PLATFORMUNUN TAMAMEN YA DA KISMEN ASKIYA ALINMASI YA DA SONLANDIRILMASI; (III) İLETİMLERİNİZE VE VERİLERİNİZE İZİNSİZ ERİŞİM YA DA MÜDAHALE; (IV) [ LEDGER ]MARKET ÜZERİNDE VEYA ARACILIĞIYLA İLETİMLERİNİZİN VE VERİLERİNİZİN SAKLANAMAMASI, GÖNDERİLEMEMESİ YA DA ALINAMAMASI VEYA BOZULMASI VEYA SİLİNMESİ;

 • BU KOŞULLARDAN, [ LEDGER ] MARKET YA DA NFT ERİŞİMİ VE KULLANIMINDAN DOLAYI YA DA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKABİLECEK OLAN LEDGER'IN SORUMLULUKLARINDA MAKSİMUM TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK (1) 100$'I YA DA (2) MEVZUBAHİS NFT İLE ALAKALI OLARAK TARAFINIZCA ÖDENİP LEDGER TARAFINDAN ALINAN TUTARLARI GEÇEMEZ. 

7. Tazmin

Geçerli yasalar çerçevesinde izin verilen ölçüde, bu Koşulların ihlal edilmesinden ya da ihlal edilmesiyle bağlantılı olarak veya [ Ledger ] Market'i, NFT'lerinizi veya Bağlantılı İçerikleri izinsiz kullanımınızdan ötürü ortaya çıkabilecek her türlü hak iddiası, talep, yükümlülük, hasar, ceza, tazminat, vergi, maliyet ve masraflardan (makul avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları da buna dâhildir ancak hepsi bunlarla sınırlı değildir) Ledger'ı ve bağlı kuruluşlarını, yöneticilerini, yetkililerini, temsilcilerini, çalışanlarını ve mümessillerini tazmin edeceğinizi ve sorumlu tutmayacağınızı beyan edersiniz.

8. Fesih hakları

Bu Koşulların doğasının veya yer alan maddelerin tarafınızca ihlal edildiği veya uygunsuz davranıldığına dair Ledger'ın makul kanısı olması hâlinde (ancak bununla sınırlı olmadan), herhangi bir sebepten dolayı Ledger'ın, tamamen kendi takdiri doğrultusunda, [ Ledger ] Market platformuna erişiminizi ve platformu kullanımınızı askıya alabileceğini ya da feshedebileceğini ve [ Ledger ] Market'te bulunan her türlü içeriği kaldırabileceğini ya da silebileceğini kabul edersiniz. Dolandırıcılık, kötüye kullanım veya yasa dışı faaliyet şüphesi oluşması hâlinde [ Ledger ] Market platformunu kullanma hakkınız feshedilebilir ve konu, ilgili yasal makamlara taşınabilir. Buna ek olarak Ledger, istediği zaman ve tamamen kendi takdiri doğrultusunda, önceden haber vererek ya da vermeksizin, [ Ledger ] Market platformuna veya belli bir bölümüne erişimi durdurabilir. Bu Koşullarda bulunan maddeler çerçevesinde [ Ledger ] Market platformuna erişiminizin feshedilmesinin, önceden haber vermeksizin ve derhal işleme konulabileceğini ve erişimin feshi sonucunda Ledger'ın size veya başka bir üçüncü tarafa karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul edersiniz.

9. Değişiklikler

Çeşitli zamanlarda bu Koşullarda düzenlemeler yapma hakkımız saklıdır. Güncellenmiş Koşulları [ Ledger ] Market platformunda yayınlayacak ve Koşulların üst kısmında yer alan “Son Güncelleme” tarihini uygun bir şekilde güncelleyeceğiz. Değişiklikleri takip etmek için lütfen Koşulları düzenli olarak inceleyin. Koşullar üzerinde yapılan tüm değişiklikler, yapıldıkları tarihte uygulamaya konulur ve [ Ledger ] Market'i kullanmaya devam etmeniz hâlinde güncellenmiş Koşulları kabul etmiş sayılırsınız.

10. Geçerli Yasalar

Bu Koşullar, Fransa yasaları çerçevesinde yönetilir ve yorumlanır ve kanuni ihtilaf prensipleri göz ardı edilir. Mevcudiyet, geçerlilik, yorum, uygulanma, ihlal veya fesih de dâhil olmak üzere, bu Koşullardan dolayı ya da bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflar, çelişkiler, farklılıklar ve hak iddiaları ya da bu Koşullardan dolayı ya da bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek tüm sözleşme dışı yükümlülük ihtilafları, Fransa'nın Paris şehrindeki uygun mahkemelerce ele alınır ve çözümlenir.

11. Diğer

Bu Koşullarda yer alan maddelerden herhangi birinin yasaya uygunsuz, geçersiz ya da herhangi bir sebepten dolayı uygulanamaz olarak bulunması hâlinde, ilgili madde yasaların izin verdiği azami ölçüde uygulanır. Aksi takdirde, bu Koşullardan ayrı tutulur ve geri kalan maddelerin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemez. Ledger'ın, bu Koşullar çerçevesinde sahip olduğu hakları ya da maddeleri uygulamaması hâlinde, mevzubahis hak ya da maddeden feragat edildiği anlamına gelmeyeceğini kabul edersiniz. Ledger'ın önceden yazılı izni olmadan bu Koşulları başkasına devredemezsiniz ama Ledger, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, bu Koşulları tamamen ya da kısmen başkasına devredebilir.

Bu Ledger Koşulları tercüme edilmiştir ve farklı dillere aktarılmıştır. Her ne kadar tercüme edilmiş olsalar da bu Ledger Koşullarından kaynaklanan ya da bu Ledger Koşullarıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlık ortaya çıktığında, Koşulların İngilizce hâlinin kullanılacağını ve esas alınacağını kabul etmiş olmaktasınız.

İletişimde kalın

Duyurular blog sayfamızda bulunabilir.

İletişim için tıklayın: media@ledger.com

Bültenimize abone olun

Desteklenen yeni coin'ler, blog paylaşımları ve özel teklifler doğrudan gelen kutunuzda