Bir Yıllık Sınırlı Garanti

Üreticinin bu gönüllü sınırlı garantisinin ("Sınırlı Garanti") sağladığı avantajlar, tüketici yasalarının sağladığı haklara ek niteliğinde olup, bu hakların yerine geçmez.  Bu Sınırlı Garantinin, bu hakları sınırlaması amaçlanmamaktadır.  

Kapsam Dâhilindekiler, Yükümlülüklerimiz ve Garanti Süresi

Fransa'da kurulmuş ve 529 991 119 şirket numarasıyla kayıtlı ve kayıtlı adresi 1, rue du Mail, 75002 Paris, Fransa olan LEDGER SAS ("Ledger", "Biz", "Bize" veya "Bizim"), bu Sınırlı Garantiyi aşağıda belirtilen hükümlere, koşullara, sınırlamalara ve istisnalara tabi olan Ledger elektronik cihazları (aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan "Ürün") için sunmaktadır.  Ledger, bu Sınırlı Garantinin Garanti Süresi sırasında Ürünün işçilik veya malzeme açısından bir kusur ("Kapsam Dâhilindeki Kusur") sergilemesi durumunda Kendi seçimimize bağlı olarak şunları yapmayı garantiler:

(i) Ürünü, kıyaslanabilir türde ve kalitede yeni veya dayanıklılık ve performans açısından eş değeri olan bir Ürünle değiştirmek. 

(ii) Ürünü orijinal üreticiye ait olan veya olmayan ancak dayanıklılık ve performans bakımından eş değeri olan yeni veya yeniden üretilmiş parçalarla onarmak. 

(iii) Orijinal satın alım fiyatını iade etmek veya eş değer özelliklere ve işlevlere sahip bir değişim Ürününün bedelini yansıtan bir ödeme ayarlamak.  Bir ödemenin sunulması durumunda söz konusu ödeme; çek, hediye kartı veya başka bir elektronik ödeme olarak yapılabilir.  

Bu Sınırlı Garanti kapsamında sadece aşağıdaki elektronik cihazlar Ürün olarak kabul edilir:

  • Ledger Nano S Plus

  • Ledger Nano X

  • Ledger Stax

Bu Sınırlı Garanti, Üründeki Kapsam Dâhilindeki Kusurun düzeltilmesi için gereken işçilik ve parça maliyetini kapsamaktadır.  Sınırlı Garanti, ayrıca, Ürünün Bize veya garanti yöneticisine gönderilmesi ya da Bizim tarafımızdan veya garanti yöneticisi tarafından gönderilmesi ile ilgili masrafları da kapsamaktadır.  Ürünle ilgili olarak açıkça belirttiğimiz başka bir garanti bulunmamaktadır.

Bu Sınırlı Garanti, orijinal perakende satın alım tarihinde başlar ve bir (1) yıl sürer ("Garanti Süresi").  Değişim Ürünleri, onarılan Ürünler veya değişim parçaları, orijinal Ürünün Garanti Süresinin kalan süresi boyunca garanti kapsamındadır.  Dolayısıyla orijinal Ürünün Garanti Süresi; bir değişim, onarım veya bir değişim parçasının sağlanması durumunda uzatılmayacaktır.  

Bu Sınırlı Garanti kapsamında sunulan garanti kapsamının ve desteğin nerelere sağlanacağına ilişkin kısıtlamalar uygulayabileceğimizi kabul edersiniz.

ZIMNİ GARANTİLERİN, KOŞULLARIN VEYA ZIMNİ DİĞER HÜKÜMLERİN SÜRESİNE İLİŞKİN SINIRLAMA:

FAYDALANDIĞINIZ TÜKETİCİ YASASI HAKLARI İSTİSNA OLMAK ÜZERE VE BU SINIRLI GARANTİDE BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE BU SINIRLI GARANTİ HİÇBİR ZIMNİ GARANTİ, KOŞUL VEYA BAŞKA ZIMNİ HÜKÜMLER OLUŞTURMAMAKTADIR.  GEÇERLİ YASALARIN OLUŞTURDUĞU ZIMNİ GARANTİLER, KOŞULLAR VEYA DİĞER ZIMNİ HÜKÜMLER (YASALARIN OLUŞTURDUĞU BELİRLİ BİR AMAÇ DOĞRULTUSUNDAKİ PAZARLANABİLİRLİĞE VE/VEYA UYGUNLUĞA İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLER DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR) BU SINIRLI GARANTİNİN SÜRESİYLE SINIRLIDIR.  BAZI YASALAR BİR ZIMNİ GARANTİNİN, KOŞULUN VEYA BAŞKA BİR ZIMNİ HÜKMÜN SÜRESİNİN SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, DOLAYISIYLA YUKARIDAKİ SINIRLANDIRMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Bu Sınırlı Garantinin Kapsamadığı Hususlar

Satın aldığınız öge bir Ürün değilse bu Sınırlı Garantinin kapsamında değildir.  Bu Sınırlı Garanti ayrıca aşağıdakilerin tamamen veya kısmen neden olduğu veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan Ürünle ilgili kusurları, hasarları, çalışmama durumlarını, işlevsel veya diğer sorunları kapsamamaktadır:

  1. Üründen kaynaklanmayan yangın, doğal afet veya mücbir sebep olayları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kazaen oluşan hasarlar veya Ledger'ın kontrolünde olmayan Ürün dışındaki faktörlerin neden olduğu hasarlar.

  2. Görsel hasarlar veya sarf malzemesi olarak kabul edilen parçalar (ör. piller).

  3. Normal aşınma ve yıpranma veya Ürünün doğal bir şekilde eskimesinden kaynaklanan hasarlar.

  4. Yanlış kullanım, bakım, dikkatsizlik, ihmal, kasıtlı eylemler, Ürünün kötüye kullanımı veya istismarı; üretici tarafından önerilen veya izin verilenler dışında Ürünle ilgili olarak gerçekleştirilen yetkisiz kullanımlar, onarımlar, değişiklikler, özelleştirmeler, değişimler, temizlikler, bakımlar, depolama veya işlemler ya da Ürünün onaylanmamış üçüncü taraf ürünleri veya bileşenleri ile kullanılması dâhil olmak üzere üreticinin belirttiği hususlara ve/veya talimatlara uyulmaması nedeniyle ortaya çıkan hasarlar.

  5. Arızalı veya hasarlı bir işletim parçasının, virüslerin, uygulamaların, sürücülerin, kodların, herhangi bir yazılımın ya da verinin desteğinin, yapılandırmasının, yüklenmesinin veya yeniden yüklenmesinin ya da bu Sınırlı Garanti kapsamında gerçekleştirilen bir Ürün değişiminin bir sonucu olarak bir donanım, yazılım, elektronik veriler, depolama medyasındaki veriler, dijital varlıklar, dijital para birimleri, kripto paralar veya başka bir türdeki elektronik para birimi ile ilgili kayıplar, kullanım kayıpları, hasarlar, bozulmalar, erişememe veya kullanamama veya başka kayıplar.

  6. Başka bir garanti, hizmet planı ve/veya sigorta kapsamında olan arızalar, hasarlar, onarımlar veya kayıplar.

Aksi belirtilmedikçe bu Sınırlı Garanti; ticari, eğitsel, endüstriyel amaçlarla veya kiralama amacıyla kullanılan Ürünler ya da tanıtım/mağaza içi modeller olan veya "olduğu gibi" satılan Ürünler için geçerli değildir.  Bu Sınırlı Garanti, her ne kadar işletim sistemindeki ve donanım yazılımındaki kusurları kapsasa da bir Üründeki üçüncü taraf uygulamaları veya yazılımları kapsamamaktadır.  Bu Sınırlı Garantinin; bir Ürünü, içindeki elektronik veriler kaybedilmeden onaracağına veya değiştireceğine ilişkin sorumlulukları ve temsilleri reddederiz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması:

Bu Sınırlı Garantideki hiçbir şeyin Bizim şunlara karşı olan sorumluluğumuzu sınırlandırmayacağını unutmayın: (a) dolandırıcılık, kasıtlı suistimal ve geçerli yasa tarafından gerekli görülmesi hâlinde ağır ihmal (b) Bizim ihmalimizden kaynaklı ölüm veya kişisel yaralanma veya (c) kanunen hariç tutulamayacak herhangi bir sorumluluk.  

Bu Sınırlı Garantide belirtilen durumlar hariç olmak üzere ve geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde; herhangi türde bir doğrudan, arızi, özel, cezai, örnek niteliğinde veya dolaylı hasarlar için size karşı bir sorumluluğumuzun olmadığını ve beklenen tasarrufların kaybı, kullanım kaybı, iyi niyetin veya itibarın kaybı veya zarar görmesi, gerçek veya beklenen kazançların kaybı, satış, fırsat, iş, gelir kaybı, veri kaybı veya bozulması, kripto varlıkları veya kripto para ile ilgili kayıp, kullanım kaybı, hasar, bozulma, erişememe, kullanamama veya diğer kayıplar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal teoriye ve bahsi geçen hasarların gerçekleşme olasılığının bizi bildirilip bildirilmediğine bakılmaksızın ve bir düzeltme işlemi asıl amacına ulaşamasa bile böyle hasarlara ilişkin tüm sorumlulukları reddettiğimizi açık bir şekilde anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylarsınız.

Koşullar ne olursa olsun, bu Sınırlı Garanti kapsamındaki maksimum toplam sorumluluğumuz, bu Sınırlı Garantinin kapsadığı Ürünün orijinal satın alım fiyatını geçemez.

Bazı yetki alanları, arızi veya dolaylı hasarların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir. Bu yüzden yukarıdaki sınırlandırma veya istisna sizin için geçerli olmayabilir.

Garanti Talebi Oluşturma

Ledger Replace müşterisiyseniz lütfen https://protect.boltinsurance.com/Ledger adresindeki çevrim içi talep portalı üzerinden veya posta yoluyla Bolttech Device Protection Services LLC - 555 North Point Center, Suite 650, Alpharetta, GA 30022 adresine yazarak yetkili garanti yöneticimiz olan Bolttech Device Protection Services LLC ("Yönetici") ile iletişime geçin.

Diğer tüm kullanıcılar https://support.ledger.com adresindeki Bize Ulaşın bağlantısını kullanarak veya Ledger - 1, rue du Mail, 75002 Paris, Fransa adresine mektup göndererek Ledger Destek ekibiyle iletişime geçmelidir. 

Bu Sınırlı Garanti kapsamında bir talep oluşturmak için talebi, Kapsam Dâhilindeki Kusurun keşfedilmesinden sonraki 30 (otuz) gün içinde bildirmeli ve (a) iddia edilen Kapsam Dâhilindeki Kusurun açıklamasını, (b) Ürünü satın aldığınız tarihi ve satın alım ispatını, (c) adınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve e-posta adresinizi sağlamalısınız.  Biz veya Yöneticimiz, Ürünü Bize veya Yöneticimize nasıl göndereceğinize dair talimatları sunacağız.  Ürününüzü Biz veya Yöneticimiz tarafından sizden istenmediği sürece Bize veya Yöneticimize lütfen göndermeyin.  Yönergelerimize uygun olmayan gönderme yöntemlerini kullanırsanız Biz veya Yöneticimiz, Ürününüz (veya gönderilen diğer ürünler) ile ilgili kayıplardan veya hasarlardan sorumlu değildir ve size karşı olabilecek tüm sorumlulukları reddederiz.

Bu Sınırlı Garanti ve Ledger Replace hakkında destekleyici bilgilere (gönderme yöntemleri dâhil) buradan ulaşabilirsiniz.  

Garanti desteği alırken Üründeki verileri yedeklediğinizden ve Gizli Kurtarma İfadenizi kaybetmediğinizden emin olun.  Herhangi bir Ürün paketini iade ederken KURTARMA KÂĞIDINIZI VE/VEYA GİZLİ KURTARMA İFADENİZİ PAKETE KOYMAYIN ve bunları Biz veya Yönetici dâhil olmak üzere kimseye sunmayın.  Ürününüzü gönderirken sadece donanım cihazını gönderin.  Alınan tüm belgeler, istisnasız bir şekilde ve otomatik olarak imha edilecektir.

Diğer Önemli Hükümler

Sağladığınız kişisel bilgiler Gizlilik Politikamıza göre yönetilecektir ve bilgilerinizin Bolttech Device Protection Services LLC tarafından yönetildiği bir Ledger Replace müşterisiyseniz lütfen Bolt'un Gizlilik Politikasına bakın.

Bu Sınırlı Garantinin herhangi bir içeriğinin geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilmesi hâlinde, orijinal içeriğin amacını mümkün olduğunca aynı şekilde yansıtan, yeni ve geçerli bir içerikle değiştirilir. Diğer içerikler bu karardan etkilenmez ve oldukları şekilde geçerli ve yürürlükte kabul edilir.

İkamet ettiğiniz ülkedeki veya eyaletteki zorunlu tüketici koruma yasaları, bu paragrafı geçersiz kılabilir: Bu Sınırlı Garantinin hükümleri Fransa yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır ve bu Sınırlı Garanti ile ilgili veya bundan kaynaklanan tüm ihtilaflar, anlaşmazlıklar, farklılıklar veya hak iddiaları için Fransa'nın Paris şehrindeki yetkili mahkemelere başvurulacak ve bu mahkemeler tarafından çözülecektir.

ABD'deki Kullanıcılar için - Haklar Beyannamesi:

Bu garanti, size belirli yasal haklar vermektedir ve Eyaletten Eyalete farklılık gösteren başka haklarınız da olabilir.

Bu Sınırlı Garanti sadece işçilikteki veya malzemelerdeki bir kusur nedeniyle oluşan Kapsam Dâhilindeki Kusurları kapsamaktadır.  Sonuç olarak bu Sınırlı Garanti, bir servis sözleşmesi veya sigorta poliçesi değildir.

Bu Sınırlı Garanti, yasa ilkeleri seçimine bakılmaksızın ikamet ettiğiniz eyaletin yasalarına göre yerine getirilecek ve uygulanacaktır. 

Bazı Eyaletler; zımni garantinin, koşulun veya diğer zımni hükümlerin sürelerinin sınırlandırılmasına izin vermemektedir. Bu yüzden yukarıdaki sınırlandırma sizin için geçerli olmayabilir.

Bazı Eyaletler, arızi veya dolaylı hasarların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir. Bu yüzden yukarıdaki sınırlandırma veya istisna sizin için geçerli olmayabilir.

Sadece California'da satılan ve California'da ikamet edenler tarafından satın alınan Ürünler için: Bu Sınırlı Garantinin Süresi, Ürünün onarım nedeniyle sizde bulunmadığı gün sayısı kadar uzatılacaktır.  Garanti Süresi sırasında bir Kapsanan Kusur meydana gelirse bu Sınırlı Garanti, söz konusu Kapsanan Kusur düzeltilene kadar sona ermeyecektir. Ayrıca Üründe yapılacak onarımların, sizin kontrolünüz dışındaki durumların neden olduğu gecikmeler nedeniyle gerçekleştirilmediği veya onarımların, Kapsanan Kusuru düzeltmediği ve bu başarısız onarımları, tamamlandıktan sonraki altmış (60) gün içinde Bize bildirdiğiniz durumlarda da Garanti Süresi uzatılacaktır. Makul sayıda denemeden sonra Kapsanan Kusur düzeltilmemişse Ürünü değişim veya para iadesi için iade edebilirsiniz. Her iki durumda da Ürünün kullanımı için makul bir ücret düşülür. Bu süre uzatımı, bu Sınırlı Garantiyle ilişkili, başka geçerli yasalar kapsamında sahip olabileceğiniz korumaları veya telafileri etkilemez.

Bu Hükümler tercüme edilmiştir ve farklı dillere aktarılmıştır. Her ne kadar tercüme edilmiş olsalar da bu Hükümlerden ya da bu Hükümlerle ilgili herhangi bir anlaşmazlık ortaya çıktığında, Hükümlerin İngilizce hâlinin kullanılacağını ve esas alınacağını kabul etmiş olmaktasınız.

İletişimde kalın

Duyurular blog sayfamızda bulunabilir.

İletişim için tıklayın: media@ledger.com

Bültenimize abone olun

Desteklenen yeni coin'ler, blog paylaşımları ve özel teklifler doğrudan gelen kutunuzda